Ship to: US
Latvia Lithuania Estonia UK USA Hong Kong Japan France Germany Taiwan South Korea

We Are Hiring

Copywriter

 • Creating texts for item description
 • Adding product descriptions for our online store
 • Creating text materials for online blogs
 • Communication within emails, messengers and digital office
 • Conducting research on specific themes
 • Proficiency in the English language
Send your CVs and motivational letters to [email protected] Don’t forget to put “I am itk” as a subject. Examples of your work and other portfolios are welcomed. Your social media links are mandatory.


Sales assistant

 • Interacting with clients inside the physical store
 • Consulting customers about the assortment range presented in store
 • Ability to style and complete outfits
 • Keeping retail space neat and clean
Send your CVs and motivational letters to [email protected] Don’t forget to put “I am itk” as a subject. Working experience in the retail field is welcomed. Your social media links are mandatory.


Kopīraiters/e

 • Tekstu rakstišana preču aprakstiem
 • Veikala mājaslapas sadaļas "Preču karte" aizpildīšana ar saturu
 • Tekstu rakstīšana tiešsaistes žurnālam
 • Darbs ar e-pastu, “mesendžeriem” un digitāli ofisu
 • Uzdoto tēmu izpētes veikšana
 • Angļu valodas zināšanas ir obligātas
Sūtiet darba pieteikumu uz [email protected], vēstules tēmā norādiet "I am itk". Savu darbu piemēri ir laipni gaidīti. Soctīklu saites - obligātas.


Pārdevējs/a

 • Mijiedarbība ar tirdzniecības telpas apmeklētājiem
 • Pircēju konsultācijas par precēm no veikala sortimenta
 • Vizuālā tēla veidošana
 • Tīrības un kārtība
Sūtiet darba pieteikumu uz [email protected], vēstules tēmā norādiet "I am itk". Savu darbu piemēri ir laipni gaidīti. Soctīklu saites - obligātas.

We use cookies. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.